Dla Rodzica

DLA RODZICA

ROZWÓJ MOWY

Mowa jest bardzo istotną i pożądaną społecznie umiejętnością człowieka. Najczęściej to dzięki niej komunikujemy się ze światem, wyrażamy swoje uczucia, emocje. Mowa nie kształtuje się z dnia na dzień. To proces, który trwa latami, zaczyna się już z chwilą narodzin, a nawet jeszcze wcześniej, biorąc pod uwagę doświadczenia słuchowe dziecka będącego jeszcze w łonie matki.

Od pierwszego, wydanego przez dziecko dźwięku ( najczęściej jest to krzyk ) rozpoczyna się dla dziecka długa i trudna droga prowadząca do zdobycia umiejętności językowych.

Język, jak większość umiejętności ludzkich jest uwarunkowany predyspozycjami biologicznymi ( genetycznymi ) jak i środowiskowymi ( społecznymi ). Aby wiedzieć, czy rozwój mowy naszej pociechy przebiega prawidłowo, powinniśmy zapoznać się z etapami rozwoju języka.

Autorzy najczęściej wyróżniają cztery podstawowe etapy określające rozwój mowy dziecka:

OKRES
MELODII

Pomiędzy 2 – 3 m. ż. (miesiąc życia) niemowlęta zaczynają głużyć (gruchać), czyli wydawać dźwięki, np. "a – buuuuuuuu”, "eeeeeee – uu”.

Więcej

OKRES
WYRAZU

W tym czasie dziecko zaczyna coraz więcej rozumieć. Stara się odpowiadać na pytania i reagować odpowiednio na polecenia.

Więcej

OKRES
ZDANIA

Zdania tworzone przez dziecko bardzo często odbiegają od poprawności składniowej i fleksyjnej. Najczęściej są one twierdzące i składają się z dwóch wyrazów, np. "mama choć”, "daj pić”, "chcę am”, itp.

Więcej

OKRES SWOISTEJ
MOWY DZIECIĘCEJ

Jest to najdłuższy okres w rozwoju mowy dziecka. W czasie jego trwania zachodzi wiele zmian jakościowych w wymowie dziecka. Pod koniec tego okresu dziecko powinno poprawnie artykułować wszystkie głoski języka polskiego.

Więcej
Telefon:

577-17-07-84

Adres:

Kościno 50 L, 72-002 Dołuje

Telefon:

577-17-07-84

Adres:

Kościno 50 L, 72-002 Dołuje​