Rozwój mowy dziecka - artykulacja

Rozwój mowy dziecka – artykulacja

3 – 4 ROK ŻYCIA

Dziecko powinno:

 • wymawiać głoski: [t], [d], [n], [l], [k], [g], [f], [w],
 • realizować głoski tzw. szeregu ciaszącego – [ś], [ź], [ć], [dź],
 • próbować wymawiać głoski tzw. szeregu syczącego – [s], [z], [c], [dz];

Dziecko może:

 • substytuować (zamieniać) głoskę:

[l] na [j],

[s] na [ś],

[sz] na [ś] lub [s],

[r] na [j] lub [l],

 • mówić niektóre słowa “po swojemu”,
 • skracać wyrazy lub je “przekręcać” lub / i zniekształcać,
 • jąkać się rozwojowo (w takiej sytuacji należy poradzić się terapeuty jak postępować z dzieckiem);

 

5 ROK ŻYCIA DZIECKA

Dziecko powinno:

 • wymawiać wszystkie głoski, o których mowa powyżej,
 • realizować poprawnie głoski tzw. szeregu syczącego – [s], [z], [c], [dz],
 • próbować artykułować głoski tzw. szeregu szumiącego – [sz], [ż], [cz], [dż];

Dziecko może:

 • zamieniać głoski:

[sz], [ż], [cz], [dż] na [s], [z], [c], [dz],

[r] na [l];

 

6 ROK ŻYCIA DZIECKA

Dziecko powinno:

 • wymawiać wszystkie głoski zgodne z normami wymienionymi w 4 i 5 r. ż.,
 • realizować głoski tzw. szeregu szumiącego – [sz], [ż], [cz], [dż],
 • w wieku około 6 lat artykułować poprawnie głoskę [r] – (choć w literaturze przedmiotu nie jest podawana jasna granica rozwoju tej głoski);

Dziecko może:

 • zamieniać głoskę [r] na [l] – na początku tego okresu.
Telefon:

577-17-07-84

Adres:

Kościno 50 L, 72-002 Dołuje

Telefon:

577-17-07-84

Adres:

Kościno 50 L, 72-002 Dołuje​