Terapia słuchowa Tomatisa

TERAPIA SŁUCHOWA METODĄ TOMATISA™

Trening uwagi słuchowej poprzedzony jest wywiadem z rodzicami i doborem odpowiedniego programu terapeutycznego. W metodzie tej stosuje się dźwięki filtrowane i niefiltrowane w celu ponownego “wyuczenia” zdolności słuchania i przetwarzania dźwięków, zarówno przez skomplikowany mechanizm ucha wewnętrznego, jak i przez całe ciało. Metodę Tomatisa wykorzystuje się w ponad czterystu ośrodkach na całym świecie, uzyskując nieraz zdumiewające rezultaty. Sprawdza się ona nie tylko w usprawnianiu umiejętności słuchania, lecz ponadto ogromnie pozwala rozwinąć zdolność mówienia, czytania i pisania, zdolności sportowe, muzyczne, motoryczne i zachowania społeczne.

Dla kogo:

 • dla dzieci z problemami szkolnymi: zaburzeniami uwagi, koncentracji, z dysleksją
 • dla dzieci autystycznych i z zaburzoną koordynacją i integracją sensomotoryczną
 • w przypadku zaburzeń mowy – jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy (również u dorosłych)
 • dla dorosłych z zaburzeniami głosu spowodowanymi jego niewłaściwym używaniem (nauczyciele,  śpiewacy, lektorzy, aktorzy)
 • dla osób żyjących w stresie
 • dla uczących się języków – przygotowanie ucha do nauki języków obcych

Rezultaty:

 • polepszenie koordynacji ruchowej,
 • lepsze radzenie sobie z emocjami,
 • zmniejszenie stresu,
 • zwiększenie koncentracji,
 • większa efektywność zapamiętywania,
 • spadek liczby popełnianych błędów ortograficznych,
 • zwiększenie umiejętności komunikacyjnych,
 • lepsze wykorzystywanie posiadanych możliwości
Telefon:

577-17-07-84

Adres:

Kościno 50 L, 72-002 Dołuje

Telefon:

577-17-07-84

Adres:

Kościno 50 L, 72-002 Dołuje​